arrowUp
kronika smetanových Jabkenic

... hluboké lesy, v jejichž klíně rybníky se skrývající.

mainpic

Umělěc vskutku národní - hudební skladatel Bedřich Smetana v Jabkenicích

Obec Jabkenice nejvíce proslavil génius české hudby Bedřich Smetana. Česká země je bohatá přírodními krásami a nejcitlivěji je vnímají zejména velcí umělci. Hudební skladatel Bedřich Smetana (2. 3. 1824 - 12. 5. 1884) se zamiloval do Jabkenicka, byť se sem dostal z nedostatku finančních prostředků, jichž neměl dost pro život ve stověžaté matce měst. V myslivně u svého zetě lesmistra Josefa Schwarze, za něhož byla provdána Smetanova dcera z prvního manželství Žofie, žil od roku 1875 do roku 1884, kdy naposled odjel do milované Prahy, kde 12. května  vydechl po krátké hospitalizaci v ústavu pro choromyslné naposled.

V Jabkenicích Smetana pilně, navzdory své nemoci, slábnoucímu zraku, stižen hluchotou, pracoval. Složil zde symfonické básně Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník z cyklu Má vlast, smyčcová kvarteta Z mého života a II. smyčcový kvartet d moll, klavírní cyklus Sny, České tance, dvě dua pro housle a klavír Z domoviny, cyklus Večerní písně, mužské sbory Píseň na moři, Věno, Modlitba a Naše píseň, tři ženské sbory, nedokončený Pražský karneval a snad nejznámější a nejkrásnější českou operu Hubička, po ní Tajemství, Čertovu stěnu a dodatek do Dvou vdov, nedokončena zůstala rovněž Viola.

Beřich Smetana miloval hluboké lesy, v jejichž klíně se skrývaly rybníky, rád se toulal oborou plnou zvěře, pil vodu z Františčiny studánky, chodil na procházky kolem Mlýnského, Štičího a Hradeckého rybníka i největšího Vidláku, v jejichž hladinách se odrážely zelené koruny stromů a modré nebe, intenzivně vnímal všechny vůně venkova.

 

Bedřich Smetana nakonec v Jabkenicích žil v kruhu milující rodiny, dětí a vnoučat posledních devět roků svého života. Zde našel za svého života nedoceněný génius nový domov. Churavějící muž dobře věděl, že poslední...

Od roku 1928 byla v myslivně zpřístupněna jako malé muzeum Smetanova pracovna. V roce 1936 zakoupilo myslivnu za 65 000 Kč od knížete Thurn-Taxise místní, k tomuto účelu zřízené sdružení Dědictví Bedřicha Smetany v Jabkenicích. O rok později, v roce 1937, zde byla ve spolupráci se Smetanovým muzeem v Praze otevřena první stálá expozice. V roce 1976 přešlo Smetanovo muzeum jako součást nově zřízeného Muzea české hudby pod správu Národního muzea v Praze. V roce 1987 byla vzhledem k havarijnímu stavu myslivny zahájena její generální rekonstrukce, která pro nedostatek financí skončila až v roce 1995. Na instalaci nové expozice se však tehdy finanční prostředky již nenašly. Teprve v roce 2003 byla v myslivně zpřístupněna současná v pořadí již čtvrtá expozice, věnovaná životu Bedřicha Smetany a jeho rodiny v Jabkenicích a jeho tvorbě jabkenického období. Jádrem expozice jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónu zrekonstruované podle dobových svědectví a zařízené zčásti i původním dochovaným nábytkem ze Smetanovy rodiny a dalšími autentickými památkami.

První velkou Smetanovskou slavnost zažila myslivna již v roce 1888, kdy byla na jejím průčelí Bedřichu Smetanovi slavnostně odhalena pamětní deska od Hugo Mauermanna. Pamětní desku tvůrci české hudby věnoval zpěvácký spolek Dobrovan, který se stal jedním ze zakladatelů Smetanových oslav.

V roce 1921 zorganizoval tehdy nově vzniklý SOKOL Jabkenice malý koncert k uctění Smetanovy památky.

V roce 1924 byl před barokní myslivnou z 18. století odhalen pomník Bedřicha Smetany. Pomník byl odhalen pro veřejnost ke stému výročí od narození Bedřicha Smetany. Pomník z dílny sochaře Františka Bílka  je vyrobený z hořického pískovce. Tvoří ho dvě části, vpředu je umístěna socha Bedřicha Smetany v nadživotní velikosti, za ním je segmentový relief s postavami a alegoriemi ze skladatelových stěžejních děl. Podle školní  kroniky se na odhalení pomníku 8. června 1924 sešlo na 20 000 návštěvníků. Se svým proslovem zde také vystoupil profesor Zdeněk Nejedlý, ministr školství a osvěty.

 

Dne 23. května 1933 navštívila Jabkenice dcera prvního prezidenta T.G.Masaryka, předsedkyně československého červeného kříže Dr. Alice Masaryková, která uctila památku Bedřicha Smetany u jeho pomníku.   

Dr. Alice Masaryková v Jabkenicích

Rok 1934 byl rokem oslav 50. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Zástupci obce Jabkenice se vypravili jednak k hrobu skladatelovu na Vyšehrad a jednak do Smetanova rodného města Litomyšle. Několik oslav se uskutečnilo přímo v Jabkenicích.

Také v době války se oslavy pořádaly. Česká filharmonie se 25. června 1939 pod vedením dirigenta Václava Talicha vypravila do Jabkenic uctít památku Bedřicha Smetany.

Velký kulturní zážitek chystal rok 1944 v podobě oslav 120 let od narození a 60 let od úmrtí Bedřicha Smetany. Němci Smetanu uznávali a kromě oper Libuše a Braniborů v Čechách nebyla jeho díla zakázána, a to ani Má vlast. V předvečer výročí Smetanova úmrtí, 11. května, byla uspořádána oficielní oslava. Češi vítali každou příležitost, aby mohli vyjít v národních krojích a aby se mohli hrdě hlásit ke svému národu. Velká oslava se chystala v červnu. Bylo rozhodnuto sehrát Prodanou nevěstu a nastaly velké přípravy na velkou slávu. Návrh scény vypracoval akad. malíř Pavel Hložek, materiál dodal princ Louis Torre Tasso, úpravu sedadel provedl Václav Rejmon, Václav Zumr truhlář měl na starosti stavby a nejvíce pro tuto slavnost obětoval práce řídící Bohuslav Havlín. Kvůli deštivému počasí muselo být představení odloženo až na 24. června, kdy se představení za krásného počasí moc podařilo. Zájem diváků byl obrovský, účast byla více než 7 tisíc diváků.

Bylo rozhodnuto, že 12. a 13. července 1948 bude sehráno Národním divadlem představení "Dvě vdovy" k uctění památky Bedřicha Smetany. V sobotu bylo hráno pro mládež. V neděli pak od rána spousty aut, různých vozidel i autobusů se sjíždí do Jabkenic, aby se poklonili všichni ti lidé památce Bedřicha Smetany.  V 9 hodin přijeli hosté z Prahy v čele s velkým ctitelem Bedřicha Smetany Zdeňkem Nejedlým, ministrem školství a osvěty. V půl desáté začal pěvecký festival. Čtyřista pěvců vzdalo hold Bedřichu Smetanovi před jeho pomníkem za doprovodu orchestru Národního divadla. Odpoledne v 15 hodin začalo divadlo. Divadelní představení se  za účasti 12 500 diváků skvěle vydařilo.

V červnu, roku 1963 přijela zástupkyně muzea Bedřicha Smetany z Goteborgu, kde Smetana působil pět roků jako dirigent a učitel hudby do muzea na návštěvu.

Rok 1964 nemohl nechat Jabkenice v klidu, neboť na něj připadla výročí 140 let od narození a 80 let od úmrtí Bedřicha Smetany. Ministerstvo školství a kultury, muzeum Bedřicha Smetany a Okresní národní výbor v Mladé Boleslavi provedly v neděli 24. května slavnostní otevření Smetanovy myslivny v Jabkenicích v nové muzejní úpravě.  Tato expozice byla zpřístupněna veřejnosti až do roku 1987.

V roce 1987 byla vzhledem k havarijnímu stavu myslivny zahájena její generální rekonstrukce, která pro nedostatek financí skončila až v roce 1995. Na instalaci nové expozice se však tehdy finanční prostředky již nenašly.

Přesto, že bylo muzeum uzavřeno, oslavy na počest hudebního skladatele se konaly každý rok.  Na památku  Mistra české hudby Bedřicha Smetany  se v roce 1995 vzpomínalo slavnostním koncertem z jeho skladeb za účasti souborů a umělců. Soubor Dobrovan se  účastní slavností pravidelně a s velkým úspěchem.  Program obohatil sbor pražské pedagogické školy a vystoupil baráčnický taneční soubor z Řepova, který uvedl směs lidových tanců. K vrcholům odpoledne patřil hlas operního pěvce Národního divadla Jiřího Zahradníčka. Slavnosti se zúčastnilo asi 300 návštěvníků.

Dne 25. července 2000 navštívil Jabkenice ministr zahraničí  Jiří Dienstbier a ministr kultury Pavel Dostál, aby se seznámili se stavem uzavřeného Smetanova muzea a slíbil celou záležitost rozhýbat.

Úvodní slavnostní vernisáží uspořádanoou Muzeem české hudby byl v roce 2003 po šestnáctiletém trvání rekonstrukce,  dne 1. června otevřen a zpřístupněn veřejnosti Památník Bedřicha Smetany.  Hudební slavnost se uskutečnila v odpoledních hodinách na nádvoří Památníku. Program uváděla herečka Městského divadla v Mladé Boleslavi Eva Reiterová a postupně uvedla řadu sborů a sólových vystoupení.  Celý den slavnosti bylo krásné počasí a tak se oslavy  opravdu vydařily.

Významným výročlí se stal rok 2004, kdy uplynulo 180 let od narození a 120 let od úmrtí Bedřicha Smetany. Vzhledem k tomu bylo uspořádáno i více akcí a program vlastních Smetanových Jabkenic byl bohatší.

Již v předvečer úmrtí Bedřicha Smetany 11. května vystoupil se svým programem pěvecký sbor Dobrovan před pomníkem Bedřicha Smetany.  Koncem května pak následoval koncert v hudebním salonku Památníku Bedřicha Smetany vystoupením tria Dřevoplech.

Vyvrcholením byly pak hlavní hudební slavnosti  6. června na nádvoří Památníku Bedřicha Smetany.

Smetanovy oslavy probíhaly každým rokem, až jsme se dostali do významného roku 2014, který byl vyhlášen Rokem české hudby.

V tomto roce jsme si připomněli 190 let od narození Bedřicha Smetany, 130 let od jeho úmrtí a 90 let od odhalení jeho pomníku.

Určitě stojí za připomenutí, že to byl jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů, jehož tvorbu zná celý svět. Proslavil se zejména operami Libuše a Prodaná nevěsta a cyklem symfonických básní Má vlast.

Bedřich-Fridrich Smetana se narodil jako jedenáctý z osmnácti dětí Františka Smetany (1777-1857). Jeho matka Barbora, roz. Lynková (1791-1864), byla třetí ženou Františka Smetany.

Tak jako každý rok,  zahájila oslavy hudebního génia pietní vzpomínka v předvečer výročí jeho úmrtí u  pomníku. Vystoupily zde děti z Masarykovy základní školy Semčice pod vedením Mgr. Marie Helichové a Mgr. Tomáše Huška. Dalším účinkujícím byl zakladatel této již tradiční akce smíšený pěvecký sbor Dobrovan pod vedením Mgr. Blanky Formáčkové.

Hlavní tradiční hudební slavnost se konala v sobotu 14. června od 13.30 hodin na prostranství před pomníkem Bedřicha Smetany. Úvodem oslav bylo čtení z knihy  od Běly Čapkové, ( vnučky Bedřicha Smetany ) "Z jabkenické myslivny", v podání moderátorky Českého rozhlasu Jany Trojanové.  Oslavy obohatila taneční skupina The Wings.

 Slavnosti se zúčastnil pravnuk hudebního génia ing. Petr Heydušek, který zavzpomínal na slavného pradědečka.

 K významnému výročí hudebního skladatele Česká televize odvysílala 29. října dokument "O životě Bedřicha Smetany".

Dalším významným dnem byl v Jabkenicích 8. červen 2019. V tomto roce proběhl již jubilejní 100. ročník hudebního festivalu Smetanovy Jabkenice. Obec ve spolupráci s Národním muzeem Praha si na tento jubilejní rok  připravila speciální celodenní program. Oslavy se konaly na nádvoří před budovou Památníku Bedřicha Smetany uvítáním přítomných diváků starostou obce Davidem Forejtarem a ředitelkou Muzea Bedřicha Smetany Sandrou Bergmannovou. V průběhu celého dne byl volný vstup do Památníku se třemi komentovanými prohlídkami. Pro návštěvníky byla připravena filmová projekce o historii festivalu v hudebním sále uvnitř budovy. Blížilo se poledne a na programu bylo "překvapení". K Památníku přijel kočár tažený koňmi, který kočíroval zdejší rodák pan Josef Bašus. Z kočáru vystoupil sám Bedřich Smetana se svojí ženou Betty. Bedřicha Smetanu věrohodně ztvárnil pan Radek Beneš a Betty paní Jana Kosová, oba z Jabkenic. Společně se zúčastnili slavnosti,  prošli se v nádherných kostýmech celým Památníkem a podívali se spolu k Mlýnskému rybníku, kam chodil Smetana vždy velice rád čerpat novou energii a inspiraci pro svoji tvorbu. Po celou slavnost bylo připraveno občerstvení a příjemné posezení u kávy se zákuskem. Byl to opravdu vydařený slavnostní den s krásným počasím.

Nepěkná dvouletá doba coronavirová znemožnila uspořádat po 100 letech tradiční Smetanovy oslavy a jim předcházející květnový koncert u pomníku Bedřicha Smetany.

Smetanovu památku jsme mohli uctít až v roce 2022 krásným vzpomínkovým předvečerem 11. května. Pěvecký sbor Dobrovan zazpíval několik písní z jejich repertoáru. Další tradiční 101. Smetanovy Jabkenice se konaly v sobotu 4. června 2022 od 12.00 hodin. Viděli jsme řadu hudebních, pěveckých i tanečních vystoupení, která se odehrávala venku na nádvoří Památníku Bedřicha Smetany. Právě historické tance z doby Bedřicha Smetany byly atraktivní podívanou pro všechny diváky. Také tradiční projížďky kočárem s koňským spřežením a prohlídky Památníku byly po celou dobu konání festivalu zcela zdarma.

Smetanovy oslavy neodmyslitelně patří v Jabkenicích k červnovým kulturním akcím. Oslavy probíhají v měsíci červnu právě proto, že se  3. června roku 1876  Bedřich Smetana přistěhoval  do Jabkenic natrvalo se svoji celou rodinou  za  nejstarší dcerou z prvního manželství Žofií.

V pořadí,  již 102.   hudební festival Smetanovy Jabkenice se 3. června 2023 konal trochu netradičně "v novém kabátě".  Obecní úřad ve spolupráci s Národním muzeem připravil kulturní program na celé odpoledne. Bohatý program profesionálních umělců, který byl z velké části přizpůsoben i pro neslyšící s překladem do znakové řeči.  Krásné odpoledne moderovala Vendulka Burger Budilová. Celé odpoledne probíhal jarmark, projížďky kočárem, dvě velké komentované prohlídky Památníkem Bedřicha Smetany s doprovodným programem: Co všechno víte o Bedřichu Smetanovi?   Hudební kulturní program obohatil Divadelní spolek OUKEJ s pohádkou pro neslyšící. Dále svým noverbálním vystoupením  za zvuků symfonické básně Vltava vystoupila herečka Anna Polívková v roli Paní Vltavské. Na závěr celého festivalu představil klasický skladatel originální přístup jazzového komponování s názvem "Jazzové variace na Smetaně" by Varhan's Groovy Jamm. Program probíhal až do západu slunce.

V roce 2024 poprvé přebírá záštitu nad hudební slavností ministr kultury Martin Baxa.

mainpic
mainpic
mainpic
mainpic
mainpic
mainpic
mainpic